Festival CL'HIPS Hospitalet

El festival CL’HIPS neix l’any 2004 impulsat pels centre culturals Sant Josep i Sanfeliu de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i l’associació cultural BAD, com a projecte públic de suport a la creació audiovisual, i de manera especial a la producció de videoclips de l’escena independent.<br />Tot i que la columna vertebral és el concurs de videoclips independents, al llarg de les edicions ha anat explorant altres possibilitats. Dins l’edició 2014 trobareu : el 10è concurs de videoclips, el Fòrum, i la cançó busca videoclip.<br />Està formalment organitzat per la regidoria de cultura de l’Ajuntament d’Hospitalet i compta amb una comissió organitzadora formada per: la cap de Serveis de Cultura, la responsable de l’Auditori Barradas, un representant del Centre Cultural Sant Josep, un representant de l’Associació cultural BAD i el director del Festival.<br />El festival es desenvolupa a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, en diferents espais: el Centre Cultural Sant Josep, l’Auditori Barradas, i El Centre Cultural Metropolità Tecla Sala.