Bo Dien

-Bản thân có thiên hướng tự kỉ cao nên còn gặp khó khăn trong công việc giao tiếp =))