escoitar

Unha aproximación ao son dun lugar é unha aproximación ao seu patrimonio. Percibir, comprender e concibir a nosa identidade sonora, a dos nosos lugares e as nosas xentes, a súa coherencia e idiosincrasia, é un exercicio necesario e saudable. Escoitar.org é un proxecto de dinamización social aberto e libre cuxo obxectivo principal é a difusión e promoción do fenómeno sonoro e a súa exploración con fins sociais e documentais. <br />****************************** <br />An approach to the sound of a place is an approach to its patrimony. To perceive, understand and to conceive our sonorous identity, that of our places and our people, its coherence and idiosyncrasy, are a necessary and healthful exercise. Escoitar.org is an free open project of social activism and its primary target is the diffusion and promotion of the sonorous phenomenon and its exploration with social and documentary purposes.