devsaglikissendika

DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası