Upload
Created by: Dailymotion ES
Created on: 22 February 2012
Type: Public contest
Per participar és obligatori omplir la fitxa de registre a: http://clhips.cat/es/concurs-de-docuclips/participa-al-concurs-de-docuclips/

Es pot presentar qualsevol treball audiovisual, d’investigació, recerca, documentació, recull, etc. que abordi un tema relacionat amb la música o els seus intèrprets a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat , que reuneixi les condicions determinades en les bases del concurs.
Poden participar-hi les persones físiques majors d’edat. En el cas de les persones jurídiques s’haurà de designar l’autor del documental que serà, en el seu cas, el guardonat finalment.
S’admeten treballs inèdits o que hagin estat publicats entre els anys 2010 i 2012, ambdós inclosos.

Cada participant podrà presentar tots els documentals que desitgi sense cap limitació.
La data de presentació de les obres s’inicia a les 0 hores del 15 de maig de 2012 i finalitzarà el 15 de juliol de 2012 a les 24 hores (GMT +01.00).
Més informació sobre les bases del concurs a:
www.clhips.cat