chuotnhat_2008

Vietnam
0 playlist
566,679 lượt xem

Bình luận

sophia
Hi Chuotnhat, thanks for Bad Love. U R rock. can't wait for new ep.
Cách đây 7 năm bởi sophia
theresa thai
thank you for Bad love. thanks for the hard work
Cách đây 7 năm bởi theresa thai
sophia
Hi Chuotnhat, Wow! i love all of your vids esp(Bad Love and Lobbyist). Thanks for your hard works on all the subs. Can't wait for the last ep of Thuyet Khach)
Cách đây 7 năm bởi sophia

Recent activity

Thoáng nhìn hoạt động của chuotnhat_2008