bosniangirl

Događa mi se da zaboravim imena, ali uvijek pamtim ko je bio čovjek, a ko ne.