מעריץ מתכת

"כדי לגבור, הרוע רק צרכים דבר אחד ... <br />כי אנשים טובים לעשות כלום " <br /><br />לאחר מכן לפעול <br /><br />vive la libreté , à bas les francs-maçons !