bkervyn
Hô Chí Minh City, Vietnam
0 playlist
11,362 lượt xem
Je travaille pour le développement au Cambodge et au Vietnam.
I work in the development field, in Vietnam and Cambodia. (http://www.mekongplus.org)

Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi một bình luận
Đăng nhập để gửi một bình luận.

Recent activity

Thoáng nhìn hoạt động của bkervyn

1 nhóm

Mekong Plus
7 thành viên
40 video