Armando Nguyễn

Kẻ lang thang trên thế giới Net! Bước dạo trên bàn phím mỗi đêm! Đi khắp nơi truyền sức sống bốn bể! Hay cười, nói ít hay nhiều tùy đối diện!