Yalçın YILDIZ

Karapapak ve Terekeme soyu, kültürü, folklorü hakkında bilgi ve belgeler. Yalçın YILDIZ