azhariya

قال تعالى <br /> ما أصابك من حسنة فمن الله و ما أصابك من سيئة <br />.فمن نفسك <br />إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم <br /><br />قال بعض الشعراء: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً ،فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك و المظلوم منتبه، يدعو عليك و عين الله لم تنم