Φωτεινή Καρκαλή

Να δεις τον Κόσμο σε έναν κόκκο άμμου<br />και τον Ουρανό σ' ένα αγριολούλουδο,<br />να κρατήσεις το Άπειρο στην παλάμη σου<br />και την Αιωνιότητα σε μια ώρα.<br /><br />William Blake