Zakelis

Paradoksalu, Tačiau Šiais Laikais <br />Mūsų Pastatai Didesni, Bet Mažesnės Bažnyčios, <br />Platesni Keliai, Tačiau Siauresni Požiūriai. <br />Mes Išleidžiame Daugiau, Bet Turime Mažiau, <br />Mes Perkam Daugiau, Tačiau Džiaugiamės Mažai. <br />Mūsų Namai Didesni, Tačiau Mažesnės Šeimos, <br />Daugiau Patogumų, Bet Mažiau Laiko. <br />Mūsų Moksliniai Laipsniai Aukštesni, <br />Bet Žodžiuose Ir Darbuose Mažiau Prasmės, <br />Daugiau Žinių, Bet Mažiau Teisingumo, <br />Geresnė Medicina, Tačiau Mažiau Sveikatos. <br />Mes Geriam Per Daug, Rūkom Per Daug, <br />Nerūpestingai Išlaidaujam, Juokiamės Per Mažai, <br />Vairuojam Per Greitai, Keliamės Per Vėlai, <br />Per Mažai Skaitom, Per Daug Žiūrim TV, <br />Retai Meldžiamės, Esam Per Daug Pavargę Ir Pikti, <br />Kalbam Per Daug, Mylim Per Retai, <br />Nekenčiam Taip Dažnai. <br />Mes Išmokome Kaip Pragyventi, Bet Ne Gyventi. <br />Mes Išvalėm Orą, Bet Užsiteršėm Siela. <br />Užkariavom Kosmosą, <br />Bet Nebepažįstame Vidinio Pasaulio. <br />Daugiau Rašom, Bet Mažiau Išmokstam. <br />Daugiau Planuojam, Mažiau Įvykdom. <br />Išmokom Skubėti, Bet Nebemokam Palaukti. <br />Tai Neįtikėtinų Pelnų, Bet Lėkštų Santykių Laikai. <br />Musu Namai Išpuošti Ir Patogus, <br />Bet Juose Nėra Namų Šilumos. <br />Didinam Turtus, Bet Mažinam Vertybes!