Wegtydskrif

Weg is 'n Suid-Afrikaanse reistydskrif. <br />Weg is a South African travel magazine <br /><br />Redaksionele beginsels van Weg <br />Weg se redaksie word deur drie eenvoudige <br />redaksionele beginsels gerig: <br /><br />1 Ons betaal self. Weg se joernaliste betaal hulle eie reis- en verblyfkoste. Die meeste ander reistydskrifte aanvaar gratis aanbiedinge, maar ons meen dié praktyk veroorsaak dat ’n tydskrif uiteindelik oor bestemmings skryf wat hy andersins nie in die belang van sy lesers sou kies nie. As Weg nie kan bekostig om ’n plek te besoek nie, kan ons lesers waarskynlik ook nie – daarom betaal ons sodat ons kan reis soos jy reis. <br />As daar ’n uitsonderlike situasie ontstaan waar ons <br />wel ’n gratis aanbieding aanvaar, sal ons dit in die <br />tydskrif aan die lesers verklaar. <br /><br />2 Ons ry onaangekondig. Weg se joernaliste <br />probeer om “anoniem” te reis sodat ons soos gewone toeriste behandel word. Ons wil ’n bestemming aantref soos ’n gewone lid van die publiek dit sal aantref. <br /><br />3 Ons verkoop nie redaksionele ruimte nie. <br />Weg se redaksionele inhoud is onafhanklik van die tydskrif se kommersiële transaksies. Niemand kan betaal om redaksionele blootstelling te kry nie. Ons “verkoop” byvoorbeeld nie ons voorblad sodat ’n spesifieke voertuig of bestemming “toevallig” daarop kan verskyn nie. So ook word die items wat in ons toerustingblaaie verskyn, gekies omdat ons reken ons lesers sal daarin belang stel. ’n Vervaardiger kan nie betaal om sy produk <br />daar te laat plaas nie. <br /><br />Kortom, Weg se redaksie tree op in die belang van sy lesers. As ander faktore ’n rol speel, sal ons dit duidelik so stel.