TwistNymph

İÇİN İÇİN <br /><br />Toprak kazmak <br />Başında dikim için <br />Sonunda ölüm içindir <br />İnsan kazmak <br />Başında ekim için <br />Sonunda görüm içindir <br />Birim içindir <br />Varım içindir <br />Bugün içindir <br />Yarın içindir <br />Bütün için <br />Yarım içindir <br />Belki önce benim için <br />Ama ondan sonra hep <br />Hep senin içindir... <br /><br />ÖZDEMİR ASAF