William

I luv dragonball z, yu-gi-oh, Family guy, Pokemon and i aint affraid 2 admit it!!