Jakub, Wiesław

Bratšy Słowjany <br />Братья Славяне <br />Bracia Słowianie <br />Братя Слaвяни <br />Bratia Slovania <br />Брати Слов'яни <br />Bratři Slované <br />Браќа Словени <br />Braća Slaveni <br />Браћа Словени <br />Bratje Slovani <br />Браты Славяне <br />SŁAWA BRACIA SŁOWIANIE !!! <br />.................... ..¶¶¶¶ <br />..................¶¶ ¶¶¶¶¶¶ <br />..............¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ <br />..........¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶ <br />....¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶ <br />¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶~SLAVIC~ ..¶¶¶¶¶.. <br />¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶~PRIDE~. ...¶¶¶¶¶ <br />¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.. ......¶¶¶¶ <br />..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.. ......¶¶¶¶ <br />....¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶....¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶ <br />........¶¶¶¶¶¶...... ¶¶...¶¶¶¶¶¶ <br />..........................¶¶.. ........... <br />..........................¶¶¶. .......... <br />...........................¶¶¶ ..........