Server Vakfı

Modern zamanlar, insanın eşyanın egemenliği'ne terk edildiğini küreselleşme dalgasının sürüklediği yükselen değerler adına her şeyin kirlendiği bir yok oluşu oluşturuyor. Bilginin enformasyonunun sınır tanımayan baskısı insanı tek boyutlu dünyevi bir varlık haline getiriyor. İnsanımız resmi paradigmaların şemalarına sokulmak , vesayet altına alınmak isteniyor. İnsanın fizik ötesi duyarlılığını yok sayan dayatmalara karşı kendiliğinden ,sivil inisiyatif kullanabilecek Onun manevi - aşkın boyutunu öne çıkarabilecek birliktelikler de bu dayatmalara karşı en mukavemetli " direnç hattı" nı oluşturacaktır.<br /><br />Server, bir "direnç hattı"dır<br />İnsanı yok sayan sınırları aşabilmek, insan ait olduğu yeri gösterme çabasıdır ki insanı reflekslerin henüz ölmediğini de öne çıkaracaktır. Manevi boyutundan soyutlanmış, dayatmacı ve metalik bir yaşam biçimine karşı hâlâ var olan insani "direnç hattı" nı oluşturuyor.<br /><br />Server Vakfı ; Çürümenin, bozulmanın ve yabancılaşmanın kuşaktan kuşağa aktarılacak değer haline geldiği günümüzde, "direnç hattı" nı sürekli kılmak istiyor.<br /><br />Server Vakfı ; "İnsanı insanın kurdu" haline getiren modernist yok ediciliğe karşı "direnç hattı" nı oluşturma çabasını sürdürüyor. Bu "direnç hattı", mekanik ve metalik olamayan insani bir dünyanın kapısını aralıyor. İnsani duyarlığa sahip, insani refleksleri diri ve canlı sizlerle birlikte bu "direnç hattı"nı sürekli kılalım!