Şerif Erginbay

"Sanat ve entelektüel çaba günlük yaşantıda insan davranışına yön verici içselleştirilmiş bir güce ulaşabilirse, tarihin ve coğrafyanın örsünde insan tinine yeni bir biçim vermeyi başarabilirse, belki o zaman gezegenimizde yaşanılası bir hayat filizlenebilir." <br /><br />ŞERİF ERGİNBAY <br />Dar Köprü, Giriş Yazısı, 2000 <br /><br />http://turkishpoetic.wordpress.com