Upload

Şerif Erginbay

7,498 views
0 playlists

"Sanat ve entelektüel çaba günlük yaşantıda insan davranışına yön verici içselleştirilmiş bir güce ulaşabilirse, tarihin ve coğrafyanın örsünde insan tinine yeni bir biçim vermeyi başarabilirse, belki o zaman gezegenimizde yaşanılası bir hayat filizlenebilir."

ŞERİF ERGİNBAY
Dar Köprü, Giriş Yazısı, 2000

http://turkishpoetic.wordpress.com