Sayuri-Tai

<br /><br />~ Ohayô <br /><br />Watashi Wa Sayuri desu. <br />Enjoy =3