Santaia Liáns

O Grupo de Gaitas e Baile "Santaia", fundouse no ano 1.982 no seo da Asociación de Veciños, da que tomou o seu nome, dentro dun marco de iniciativas culturais propostas polos propios veciños, co obxecto de recoller, manter e transmiti-las antigas tradicións do noso pobo no eido musical e artístico. <br /><br />Our group was set up in 1982 from the resident association that gave us name. The residents thought about collect, maintain and transmitting our ancient musical and artistic popular traditions, this propitiated our birth <br /><br />El Grupo de Gaitas y Baile "Santaia", se fundó en el año 1.982 en el seno de la Asociación de Vecinos, de la que tomó su nombre, dentro de un marco de iniciativas culturales propuestas por los propios vecinos, con objeto de recoger, mantener y transmitir las antiguas tradiciones de nuestro pueblo en el campo musical y artístico.