QuraanNL

Team QuraanNL zal binnenkort verder gaan als Al-Ichlaas.

* Men moet de Nederlandse tekst in de video's met Quraan niet zien als een juiste vertaling. Het is slechts een hulpmiddel om de Quraan beter te leren begrijpen voor degenen die de Arabische taal niet machtig zijn. Als er fouten aanwezig zijn in de video's zijn deze afkomstig van ons. *

Playlists (1)

102 - Surah At-Takaathur - Yasser Al-Dosary - سورة التّكاثر
14 videos
Play all