PRIuphimhan

We are PR team for website WWW.IUPHIMHAN.COM our videos only have vietnamese subtitles and we ONLY upload episode 1 for every dramas that we have. IF we upload a movie... we only upload part 1 (first 10 minutes) please DO NOT ask us for English subs or ask us to upload episode 2 for ANY others dramas that we upload.... If you want to watch more feel free to visit our website <br /><br />Chúng tôi là đội PR cho WWW.IUPHIMHAN.COM phim của chúng tôi chỉ có phụ đề tiếng Việt thôi, chúng tôi cũng chỉ chia sẽ tập 1 cho những phim mà chúng tôi đang chiếu trong web... Xin đừng hỏi chúng tôi khi nào thì chia sẽ tập 2 vì chúng tôi sẽ KHÔNG có chia sẽ lên đâu. Nếu ai muốn xem thêm xin mời nghé vào web chúng tôi đễ được xem những bộ phim mới nhất và hay nhất.