OppnaKanalenGoteborg

Öppna Kanalen är en public access-kanal Verksamhetens främsta syfte är att tillhandahålla allmänheten fri TV-publicering och därmed bidra till ökad demokrati och yttrandefrihet. <br /><br />Vi sänder TV-program som producerats av i första hand föreningens medlemmar vilka representerar ett brett spektrum av Göteborg, från ideella föreningar och Invandrarorganisationer till stadsdelsförvaltningar, etablerade företag, skolor, universitetsinstitutioner, religiösa samfund och politiska partier.