özcan

TEK YOL ---> TURAN <br /><br />Tanrı Türk Töresini Korusun ☾☆ <br /><br />_______________- ____ <br />______________/__l /_l <br />____________/____v__l <br />___________/________l <br />__________/_/________\ <br />___________/________\ <br />__________/_________\ <br />_________/___________\ <br />________/___TÜRK____\ <br />________/____________\ <br />_______/____________/ <br />______/______l____l_l <br />_____/_______\____\l_ <br />____/____---- __\____l <br />___/__/______\_\ ___i <br />___l__/_______)_\___l <br />__/___________/_\___\ <br />_/\__________/___\___\ <br />l _____ _______)__\ ___) <br />\________\ <br /><br />BİZ KİMİZ? <br /><br />Bizler, yeni Hunlar'ız; Bizler, yeni Göktürkler'iz; Bizler, Genç Kuvay-i Milliyecileriz; Bizler, Başbuğları Ulu Türk Atatürk olan, Türkçülük sevdasında ve ülküleminde Nihal Atsız'ı kayıtsız, şartsız önder olarak benimseyen gerçek Türkçüleriz! <br /><br />Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz, Atsızcıyız, Turancıyız. Başbuğumuz: Atatürk, Yol Göstericimiz: Nihal Atsız, Silahımız: Damarlarımızdaki asil kan, Hedefimiz: Turan! <br /><br />Soyumuz, Saf Türk Soyudur; Dilimiz, arınmış Türkçe'dir; Töremiz; ne Arap'ın, ne Kıro'nun ne de Batı'nın töresidir, özbeöz Türk'ün töresidir. Türk'ün töre ve kültürünü, yaşam tarzı olarak benimseyip yaşar ve yaşatırız. <br /><br />Amacımız; Türkçü, Atatürkçü, Laik ve Turancı bir demokrasi anlayışını Türkiye'de egemen kılmak için mücadele vermek ve ülkümüz olan Türk Birliği'ne giden kutlu yoldaki engelleri birer birer ortadan kaldırmaktır! <br /><br />Türklük ve Türkiye düşmanları; bizlerden korkun ve bizleri bekleyin! <br /><br />Gök Tanrı Türk'ü Korusun!