Ewa

Far away there in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow where they lead. <br />(Louisa May Alcott ) <br />_______________________________________ <br /><br />Tam daleko w świetle słonecznym są moje największe aspiracje. I nie mogę do nich dotrzeć, ale mogę spojrzeć w górę i zobaczyć ich piękno, wierzyć w nie i próbować podążać tam, dokąd prowadzą. (Louisa May Alcott)