Eikitchi Onizuka

Le meilleur futur prof o monde!!!!