OĞUZ QAAN

Biz, yer yüzünde sadece ve sadece ALLAH [azze ve celle] için yaşar, savaşır, ve ölürüz. ELHAMDÜLİLLAHH...