Xiong

Kuv Yog Hmoob
Kub Yaug Moob
God Yaos Hmongb
我是苗家 (Wǒ Shì Miáo Jiā)
Tôi là một H'Mông
ฉันเป็นม้ง (C̄hạn ng pĕn m̂)
Je suis Hmong "Miao"
I am Hmong "Miao"