Piotr

Stracić dobrego przyjaciela, to równoznaczne z utratą własnego życia.