Lamhoangnghia

Lâm Hoàng Nghĩa trước ở Lào tên Saysamone Amphonesinh, thương gia, sáng lập viên và là Giám Đốc Điều Hành các công ty máy tính groupe SAB trên nước Pháp. <br />Chuyên gia nghiên cứu về Hoa Sứ Plumeria.<br />Thi nhạc sĩ S. Amphonesinh, tác giả và tác quyền của hơn 300 bài thơ viết bằng Pháp ngữ và đều được phổ thành ca khúc. Hơn 80 bài thơ và bài hát nầy được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và một số dịch ra tiếng Việt. <br />Hơn 150 bài thơ lời Việt phổ thành ca khúc với bút hiệu Lâm Hoàng Nghĩa. <br />Tác giả của 3 quyển sách: Sắc Màu của Dòng Sông Cửu Long (Couleur Mékong) Tập 1, Tập 2 ,Tập 3, viết bằng Pháp ngữ. Trước 2013 sách được gởi tặng vài ngàn cuốn mỗi năm cho các giáo sư và các sinh viên nghèo tại một số trường Đại học và Cao đẳng ngoại ngữ tại Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam.<br /><br />Tiểu sử của tác giả... coi tiếp http://www.poesie-lao.fr/index_vn.html