We use cookies to offer an improved online experience and offer you content and services adapted to your interests.
By using Dailymotion, you are giving your consent to our cookies.
Experience Formula Drift Driving with Ryan Tuerck Watch the videos
LAROUCHEpunktSE
Stockholm, Sweden
Europeiska arbetarpartiet - EAP är ett kampanjverktyg och valverktyg för den internationella LaRoucherörelsens verksamhet i Sverige.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s auktoritet vilar på dess koppling till Lyndon LaRouche och hans exempellösa förmåga som bland annat ekonom och prognosmakare.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP leds av Hussein Askary.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s syfte är att skapa en värld av fullständigt suveräna nationalstatsrepubliker som binds samman av en ömsesidig kärlek till mänskligheten, betraktat som en integrerad helhet, i den westfaliska fredsordningens anda.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP arbetar således för att Sveriges lag skall avspegla det gemensammas intresse (den allmänna välfärden).

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP tar det med andra ord för givet:

• att alla människor är skapta som jämlikar,
• att de av sin skapare förlänats vissa specifika oförytterliga rättigheter,
• att bland dessa återfinns liv, frihet och strävan efter lycka,
• att det är för att säkra dessa rättigheter som regeringar och styrelser, vars rättmätiga befogenheter ges av de styrdas samtycke, instiftas människor emellan.

Läs vidare: http://larouche.se/program