LAROUCHEpunktSE

Europeiska arbetarpartiet - EAP är ett kampanjverktyg och valverktyg för den internationella LaRoucherörelsens verksamhet i Sverige. <br /><br />LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s auktoritet vilar på dess koppling till Lyndon LaRouche och hans exempellösa förmåga som bland annat ekonom och prognosmakare. <br /><br />LaRoucherörelsen i Sverige - EAP leds av Hussein Askary. <br /><br />LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s syfte är att skapa en värld av fullständigt suveräna nationalstatsrepubliker som binds samman av en ömsesidig kärlek till mänskligheten, betraktat som en integrerad helhet, i den westfaliska fredsordningens anda. <br /><br />LaRoucherörelsen i Sverige - EAP arbetar således för att Sveriges lag skall avspegla det gemensammas intresse (den allmänna välfärden). <br /><br />LaRoucherörelsen i Sverige - EAP tar det med andra ord för givet: <br /><br />• att alla människor är skapta som jämlikar, <br />• att de av sin skapare förlänats vissa specifika oförytterliga rättigheter, <br />• att bland dessa återfinns liv, frihet och strävan efter lycka, <br />• att det är för att säkra dessa rättigheter som regeringar och styrelser, vars rättmätiga befogenheter ges av de styrdas samtycke, instiftas människor emellan. <br /><br />Läs vidare: http://larouche.se/program