Kultura Francuska

Ośrodek Kultury Francuskiej UW (OKF), założony w 1958 r. jest ośrodkiem interdyscyplinarnym, jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego. <br /><br />Celem OKF jest kształtowanie aktualnych i przyszłych elit polskiego społeczeństwa. Ośrodek jest głównym organizatorem debat publicznych pomiędzy obydwoma krajami. Współpracuje z największymi instytucjami akademickimi, think tankami, francuskimi, polskimi i europejskimi oraz środowiskiem biznesowym.