Adam

1969 larda bugünün AKP sini oluşturan dini fanatik ve islamist gurupların 6cı filoya ve İstanbulu fuhuş alanına çeviren gençlere karşı çıkışını ve Dolmabahçede bu ülkenin kurucusunun ölüm yerinin yanında ABD ve filoya saygı namazı kıldıklarını unutmayalım. <br />Turan Selçuk un karakatürlerinde ve o günün gazetelerinde görebilirsiniz. AKP iktidarı süper devletlere ve IMF uşaklık iktidarıdır. <br />Ne yazıkki bizim halktan ve emekçilerden kopuk sözde solcularımız bunu sadece seyretmekle ve gevezeliklerle izliyorlar.