KaloNDM

Historia Nowego Dworu Mazowieckiego.<br /><br />Nadworny kronikarz i rodowity tubylec z dziada pradziada, kochający swoje rodzinne strony.