JonaszNR

"To jest rzecz uznana,nie padamy na kolana,Falanga i ABC teraz jeden dzierży ster-ONR!!"