° Đinh Quang Trung 丁光 中

°Chào bà con cô bác。... <br />"ĐOẠN NGÀ°。。。。 Ở đêm không tưởng đám ma° Đi đâu để tìm mơ sưa° Trễ° Chùi đi; Lọ ra° Nhấp nháy, tài khí° Vì rằng đêm tớí gíống nhau° Tinh trạng° °1988-1997° " <br />°°°Người ta nói____ TÌNH cảm đôi ta quý hơn vàng_ Trên trờì dứơi đất sẽ gặp nhau_ Hôì đi triền miên ghi trong thơ_ Lờì thề trong thơ nhớ nhau hoài。 Đừng trách tuôỉ trẻ đón gió suân_ Ai biểu lãng tử ra máu đơì_ Hỏi ta cuộc đờì vì caí chi_ Chỉ biết mộng đẹp chưa đựơc toại。 Dươí cây hoa vàng không gặp không tan_ Người đẹp nhà ai đang đón chồng。... °HOÀN° <br />Người ta nói... ĐÀN BÀ ĐẠI thể có thể chia làm 3 loại: I° Loại thứ nhất, là triết trinh hiền thục _ nhưng chưa chắc nhu mì và chiêù chuộng_ nhưng mà chỉ thương 1 người° 2° Còn loại thứ hai, nhu mì, yếu đuôí, chỉ biết_ tam tòng tứ đức, không có một ý kiến gì_ là loại hạng người an phận thủ thừơng° 3° Còn loại thứ ba, bên ngoài thì nhìn có vẻ_ đoan trang thận trọng, nhưng mà tánh tình_ thì lãng mạng, không có giữ phụ đạo° <br />074705470810