Gürcü Kültür Evi Derneği

“Çveneburi” adını ve kültürel etkinliklerini, “kültür evi” adı altında taçlandırmayı amaçlayan derneksel kuruluşun başlıca amaçları arasında şunlar yer almaktadır: <br /><br />Gürcü dili ve kültürüne ait değerleri incelemek, korumak, bu dile ve kültüre ait her türlü zenginliği tanıtmak... Toplumda dostluğun ve işbirliğin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak… İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlamak ve eğitim, kültür, sanat, turizm, sağlık, spor, ekonomi, çevre ve diğer alanlarda yol gösterici bir rol üstlenerek sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katkıda bulunmak... Bu doğrultuda çözümler aramak, toplantılar yolu ile projeler üretmek, bu projeleri yaşama geçirmek… Kültürel, eğitsel ve sosyal alanlarda Türkiye ile Gürcüstan arasındaki ilişkilerin etkinleştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara işbirliği yapmak... Türk-Gürcü ilişkilerinin gelişip kaynaşması ile ilgili projeler hazırlayıp bu projeleri uygulamaya yönelik her türlü faaliyetlerde bulunmak… Dil, kültür, mimari, el sanatları, müzik, halk dansları gibi sanatsal ve kültürel alanların farklı disiplinlerinde atölye çalışmaları yapmak, eğitici çalışmalar, toplantılar, sergiler düzenlemek ve yayınlar hazırlamak... <br /><br />Gürcü Kültür Evi, Onur Kurulu, Danışma Kurulu, Fahri Temsilci ve Gönüllü Üye gibi ihtiyari organları oluşturarak, Türkiye’nin değişik yerleşim yerlerinde yaşayan Gürcü ve Gürcü dostlarının katılımı ile ortak bir sinerji yaratma hedefini taşıyor. Bu ihtiyarı organlarını tüzüğünde belirten Gürcü Kültür Evi, İstanbul dışında şubeler açılabilecek. <br /><br />Gürcü Kültür Evi <br />Adres: Selahattin Pınar Cd. Mevlüt Çavuş Sk. No:4/5 Mecidiyeköy-İstanbul <br />Telefon: 0533 293 96 98 - 0212 212 98 14 <br />E-Posta: gurcukulturevi@gurcukulturevi.org <br />Web Adresi: www.chveneburi.net