Duhra Live ਦੂਹੜਾ ਲਾਇਵ

Just Entertainment DesiRang Tv & Duhra Live Music Youtube/Duhra Live or Sarjinder Duhra or Dailymotion/DuhraExpress, India to Canada Desi Rang Sarjinder Duhra de Sang , Duhra Sarjinder Canada wala Duhre Jalandhar <br />ਦੂਹੜਾ ਸਰਜਿੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਦੂਹੜੇ ਜਲੰਧਰ <br />duhraexpress@live.com 1 778 878 1235 <br />ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਯਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਯਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਯਾਰ ਛੱਡਣਾ ਬਨਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਰਹਿਣ ਵਸਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੂਨ ਚ ਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਚ ਹੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.. - <br />... ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ,ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ,ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਨ ਤੇ ..ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ,ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਛੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਆ ਸੱਬ ਨਸ਼ਾ ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਦੱਸ ਦਾ ਏ ਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਦਾ ਕਿੰਜ ਫਰੀਏ ਕੋਈ ਖਿਰਿੜੀਆ ਫੁੱਲ ਯਾਰੋ ਬਾਈ ਕਿੰਜ ਪਾਈਏ ਨੇਣਾ ਦਾ ਮੁਲ ਯਾਰੋ ਕੀ ਦੁਨਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਖ ਚ ਪੀਤੀ ਨਾ