DMXinpolish

Moje tłumaczenia nie są i nie będą doskonałe, mają one na celu wyłącznie przybliżyć wam treść piosenki