CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest organizacją pracodawców zrzeszającą prawie 500 firm francuskich i polskich. Reprezentujemy interesy, łączymy partnerów w biznesie, wprowadzamy na nowe rynki.