We use cookies to offer an improved online experience and offer you content and services adapted to your interests.
By using Dailymotion, you are giving your consent to our cookies.
Prep for NFL Week 3 with the latest news, predictions, and analysis! Watch the videos
CCIFP
official Warsaw, Poland
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszającym ponad 400 firm francuskich i polskich. Od 1994 roku CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływające na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. Każdego roku CCIFP organizuje ponad 100 spotkań biznesowych, w których uczestniczy przeszło 5000 osób. Największymi wydarzeniami w roku 2012 były: Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze z udziałem Prezydentów Polski i Francji, Rendez-vous z Francją w dniu 14 lipca oraz pawilon wystawowy Café France na Forum Ekonomicznym w Krynicy. www.ccifp.pl, ccifp@ccifp.pl, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, tel. 022 690 68 80.