We use cookies to offer an improved online experience and offer you content and services adapted to your interests.
By using Dailymotion, you are giving your consent to our cookies.
Philippe De Coster
Gent, Belgium
0 playlists
0 followers
2,416 views
Huiskerken, zoals de "Berea Evangelische Huiskerk" zijn tegenwoordig overal in de wereld te vinden, en vele van die kleine, en familiale gemeenschappen zijn tot besluit gekomen dat de tijd gekomen is om een vereniging te stichten die de huiskerken bijstand bieden, zoals wij dat doen langs de “Berea School voor Theologie en Evangeliebediening op Internet.”

Comments

Philippe De Coster
Een huiskerk is een "thuiskerk", de vergadering van een kleine groep christenen, gelovigen in Jezus Christus, maar buitenkerkelijk. Naar Jezus' woorden, begint een thuiskerk met twee of drie die in Zijn Naam vergaderen. Samen kijken ze uit naar de "parousia", de terugkomst van de Heer Jezus die Zijn Gemeente komt afhalen in de lucht.
4 years ago by Philippe De Coster
Philippe De Coster
God houdt Zijn Woord. God houdt Zijn beloften en verplichtingen ook als mensen falen de hunne te houden! God’s karakter en waarden veranderen nooit. Daarom kan Hij zijn beloften aan Israël en de onzen nooit verzaken.
4 years ago by Philippe De Coster
Philippe De Coster
"Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ikin hun midden." (Matteüs 18:20).

De Bijbelse aanhaling is het grondbeginsel van een huiskerk.
4 years ago by Philippe De Coster

Recent activity

Philippe De Coster activity at a glance