Philippe De Coster

Huiskerken, zoals de "Berea Evangelische Huiskerk" zijn tegenwoordig overal in de wereld te vinden, en vele van die kleine, en familiale gemeenschappen zijn tot besluit gekomen dat de tijd gekomen is om een vereniging te stichten die de huiskerken bijstand bieden, zoals wij dat doen langs de “Berea School voor Theologie en Evangeliebediening op Internet.”