We use cookies to offer an improved online experience and offer you content and services adapted to your interests.
By using Dailymotion, you are giving your consent to our cookies.
Andrzej Adamiak
Poland
Powrotność

Aniele pełen ładu, czy ty znasz te lęki,
Wstyd, wyrzuty sumienia, napady niemocy
I niejasne koszmary tych straszliwych nocy,
Co ściskają nam serce kleszczami udręki?
Aniele pełen ładu, czy ty znasz te lęki?

Aniele pełen dobra, znasz ty łkania mściwe,
Znasz ty pięść nienawiści w mroku zaciśniętą,
Gdy zemsta swą pobudkę wygrywa przeklętą,
Wywołując pokusy w sercu chorobliwe?
Aniele pełen dobra, znasz ty łkania mściwe?

Aniele pełen zdrowia, znasz te chore Zjawy,
Co wzdłuż ponurych murów zimnego szpitala
Wloką się jak wygnańcy od ojczyzny z dala,
Chwytając promień słońca rzadki i łaskawy?
Aniele pełen zdrowia, znasz te chore Zjawy?

Aniele pełen piękna, znasz ataki trwogi
Przed starzeniem się ciała, znasz grozę cierpienia,
Gdy czytamy ukrytą hańbę poświęcenia
W oczach, skąd nasze oczy piły trunek błogi?
Aniele pełen piękna, znasz ataki trwogi?

Aniele pełen szczęścia, chwały i jasności!
Sił i zdrowia by żądał Dawid konający
Od emanacji z ciała twojego płynących.
Ja tylko cię o modły błagam w mej ufności,
Aniele pełen szczęścia, chwały i jasności!

Baudelaire Charles

Comments

Be the first to post a comment
Sign in to post a comment.