ALPER DULKADIROGLU

Agarta, Tibet ve Orta Asya sıradağlarının içinde bulunan efsanevi bir yeraltı organizasyonuna verilen addır. AGARTA, teozoflara göre Mu ve Atlantisten göçen bilim rahiplerince yada inisiyelerce kurulmuş, sonradan gizlenme gereği görüp, dağ ve mağara içlerine çekilmiştir. AGARTHA, AGHARTA ve AGARTHİ olarak da yazılır. AGARTA'nın bulunduğu merkez TÜRKLER'in tarih sahnesine çıktığı yerlerdir. ALPER TUNGA ile ilgili bazı yazıların Tibetli rahiplerin mağaralarında ortaya çıkması bir tesadüf olmasa gerek... <br />Agarta, binlerce yıl sonra yeniden devreye girecek, öncelikle içimizdeki tüm hainleri yok etmemizde bize(TÜRKLERE) yardım edecektir. Zihinleri ve ruhları ZALİM İLLUMİNATİ'nin kontrolüne girmiş milyonlarca TÜRK uyanacak; bu sahte, bu zalim ve alçak düzenler yıkılacaktır!..